Lĩnh vực hoạt động:

  • Sản xuất đường RS, Đường thô, Rỉ đường.
  • Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp; Mua bán nông lâm sản nguyên liệu.
  • Sản xuất bao bì, sản xuất điện.
  • Lắp đặt máy móc thiết bị, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí.
  • Trồng mía ( mía giống và mía nguyên liệu).
  • Hình thức kinh doanh: Sản xuất – Thương mại.

Website: www.ktsduongkontum.vn

Công ty Đường Kontum đã và đang vận hành hệ thống phần mềm Quản lý sản xuất và đầu tư mía đường và phần mềm kế toán để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ phát sinh hàng ngày của công ty. Tính giá thành các sản phẩm đường, mật rỉ, bả bùn, phân bón, mía. Quản lý công nợ nông dân thông qua việc cho vay, đầu tư và thu mua mía.

Kontum