Công ty CP Công nghiệp Hoá Chất và Vi sinh – Bicico

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất bao bì – Sơn – Chất tẩy rửa

Hình thức kinh doanh: Sản xuất- gia công.

Website: http://www.bicico.com.vn

Thông tin khác: Ứng dụng phần mềm kế toán để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh hàng ngày của công ty. Tính giá thành cho các sản phẩm nhận gia công của nhà máy Hương Việt. Đồng bộ dữ liệu từ các xí nghiệp về văn phòng.

bicico
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công