Sài Gòn Tâm Điểm đã triển khai thành công gói sản phẩm phần mềm kế toán Care Accounting VAS đến Parker Hannifin Việt Nam.

Với kết quả mong muốn của Parker là kết xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm JD Edwards Enterprise One (JDE)  vào phần mềm Care Accounting VAS để truy xuất ra mẫu báo cáo thuế bán ra và mua vào theo quy định của Bộ tài chính và hệ thống báo cáo theo chuẩn  mực kế toán Việt Nam.

PARKER