phat_trien_phan_memHãy trang bị ngay một hệ thống quản lý thông tin kế toán (phần mềm kế toán) về cho Doanh nghiệp bạn ngay từ những ngày đầu thành lập công ty. Tránh tình trạng Doanh nghiệp lớn nhanh, mất kiểm soát rồi thất thoát quá nhiều thì khi đó chúng ta mới trang bị một công cụ giúp ta quản lý như vậy là quá trễ.

Tìm kiếm phần mềm kế toán để báo cáo thuế thì quá bình thường, nhưng một phần mềm kế toán vừa đáp ứng những luật kế toán, Thông tư, Nghị định về thuế, vừa thỏa mãn những yêu cầu mở rộng quản trị tài chính là một vấn đề làm cho chủ Doanh nghiệp hay Giám đốc tài chính đau đầu khi cân nhắc lựa chọn.

Với một hệ thống phần mềm kế toán được xây dựng trên cơ sở thiết lập động và mô hình mở để khi Doanh nghiệp lớn lên cần thiết lập các cấp độ quản trị nhiều hơn, hay có những thay đổi về mặt hoạt động thì vẫn có khả năng thích ứng và nâng cấp, tránh tình trạng hệ thống quá cứng nhắc không thể thay đổi theo mô hình hoạt động của Doanh nghiệp mình trong tương lai. Dựa theo nguyên lý này mà Care Accounting đã thiết lập một hệ thống thông tin quản trị rất linh hoạt giữa Mã phân tích được ánh xạ trên Hệ thống tài khoản theo nhu cầu quản trị của từng mô hình hoạt động.

137086441Hệ thống danh mục của phần mềm kế toán Care Accounting rất động giúp người dùng tự trang bị thông tin cần quản lý theo mô hình hoạt động của mình để truy xuất được những thông tin nào là thiết yếu. Màn hình thông tin được thể hiện theo từng người dùng, không bị ảnh hưởng bởi người khác khi dùng chung một hệ thống

Đối với chứng từ nhập liệu theo các phân hệ của phần mềm kế toán cũng được mở rộng theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp để thuận tiện cho việc quản lý bộ máy kế toán của mình. Từ đó người dùng dễ dàng đăng ký các phiếu phát sinh tự động để làm giảm bớt các nghiệp vụ liên quan

flash-reportTính kế thừa và liên kết dữ liệu giữa các phân hệ với nhau trong phần mềm kế toán để các thông tin liền mạch, thống nhất từ một nguồn thông tin

Truy xuất báo cáo nhanh và đa dạng dưới mọi góc nhìn của một nhà quản trị tài chính kế toán hay của chủ Doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm kế toán Care Accounting dễ dàng tìm kiếm được những con số cần quản trị, thống kê đã được xây dựng của Doanh nghiệp

Lựa chọn phần mềm kế toán tài chính quản trị doanh nghiệp như thế nào là phù hợp với Công ty, xin mời anh chị gọi ngay cho nhân viên tư vấn của Công ty Sài Gòn Tâm Điểm để được phản hồi những thông tin hữu ích nhất!