• Cấu hình tài khoản theo đối tượng quản lý tuỳ vào từng doanh nghiệp -> Hệ thống giúp quản trị theo hướng phân tích mở rộng những yêu cầu của nhà quản trị
 • Tự động cập nhật số seri, số hóa đơn bán hàng theo từng người dùng -> Tránh sai sót hay va đụng khi phát sinh số hoá đơn trong một quy trình thực hiện mà có nhiều người tham gia cùng một lúc
 • Thiết lập các thông số cảnh báo chặt chẽ -> Hạn chế sai sót trong thao tác của người dùng
 • Thiết lập các loại phiếu mẫu -> Giúp người dùng có thể hạch toán tự động trên từng loại phiếu
 • Hiển thị danh sách các phiếu không hợp lệ -> Giúp người dùng nhanh chóng tìm ra các lỗi trong quá trình thực hiện dữ liệu
 • Ngay tại các chứng từ hạch toán, người dùng dễ dàng xem được số dư từng tài khoản, xem công nợ từng khách hàng, nhà cung cấp, xem hàng tồn kho,…mà không cần phải mở báo cáo
 • Thiết lập chức năng cảnh báo nhắc nhở âm kho khi xuất hàng bán, âm quỹ khi thực hiện chi tiền
 • Truy vấn ngược từ báo cáo về chứng từ gốc để kiểm tra đối chiếu dữ liệu
 • Định nghĩa các bút toán tự động, phiếu phát sinh tự động nhằm hạn chế thao tác cũng như nghiệp vụ phát sinh bằng tay
 • Định nghĩa báo cáo tài chính theo từng chỉ tiêu
 • Dễ dàng kiểm tra báo cáo nếu có sự sai xót
 • Hệ thống tìm kiếm, lọc dữ liệu linh hoạt, đa năng
 • Tùy chọn hiển thị hay không các cột trên lưới chi tiết chứng từ
 • Phần mềm kế toán cho phép quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau tùy theo chức năng do kế toán trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định
 • Phân quyền người dùng đến từng chức năng của chương trình, từng loại chứng từ, từng báo cáo, từng loại danh mục
 • Khoá dữ liệu theo ngày, theo tháng, theo từng loại chứng từ khi đã chốt sổ
 • Tự động ghi lại nhật ký việc thay đổi dữ liệu trên các chứng từ kế toán, xóa chứng từ kế toán, nhân viên nào sửa, xóa…theo thời gian chi tiết
 • Chuyển dữ liệu đã có (các danh mục, số liệu phát sinh trong kỳ…) từ phần mềm MS
 • Excel sang phần mềm kế toán Care Accounting.Dễ dàng kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán Care Accounting sang excel, html,…
 • Thống kê về doanh thu, chi phí, lãi lỗ
 • Công nợ, hàng tồn kho, tồn quỹ, số dư tài khoản ngân hàng,…

– Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

– Luôn cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung theo chế độ tài chính kế toán mới nhất của Bộ tài chính ban hành:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp mới
 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
 • Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp…
 • ………………
 • Phân hệ tính giá thành theo nhiều phương pháp, thiết kế theo từng quy trình sản xuất của doanh nghiệp
 • Phân hệ quản lý đơn hàng bán
 • Phân hệ quản lý đơn hàng mua
 • Quản lý hàng hoá theo lô và date
 • Chức năng phân bổ chi phí mua hàng theo tháng và năm
 • Chức năng cấn trừ công nợ theo hóa đơn từ đối tượng
 • Chức năng chênh lệch tỷ giá
 • Lên kế hoạch hạn mức chi phí, doanh thu
 • So sánh giữa kế hoạch hạn mức và thực tế phát sinh trong ký theo từng phòng ban hoặc toàn công ty

Đăng ký tư vấn miễn phí

  PHẦN MỀM KHÁC