Hệ thống phần mềm kế toán Care Accounting có thể đáp ứng được thông tin cho doanh nghiệp về Kế toán tài chính và Kế toán quản trị 

Kế toán tài chính hay Kế toán quản trị đều là một hệ thống thông tin cung cấp số liệu cho việc ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Cả hai loại kế toán đều xuất phát từ chứng từ gốc để hạch toán theo nghiệp vụ chi tiết nhằm phản ảnh đến doanh thu, chi phí, lãi lỗ và sự vận động của tài sản, nguồn vốn.

Sự linh hoạt, uyển chuyển của một hệ thống có thể thiết lập đối với bất kỳ ngành nghề nào theo nhu cầu quản trị là điều tiên quyết, như đối với ngành xây dựng thì hệ thống tài khoản luôn phải gắn kết với đối tượng là công trình, dự án, hạn mục, đối với ngành thương mại cần quản trị về doanh số theo khu vực, theo nhóm sản phẩm, theo nhân viên kinh doanh, chi phí công tác bán hàng đi kèm, đối với ngành du lịch phải tập hợp được doanh thu và chi phí cho từng tour hoạt động, còn đối với sản xuất thiết lập hệ thống về quy trình sản xuất để tập hợp chi phí chung rồi phân bổ theo từng tiêu chí của doanh nghiệp đưa ra, chi phí trực tiếp cho từng đối tượng tính giá thành,…

Dựa trên nguyên lý này thì phần mềm kế toán Care Accounting đã được xây dựng và thiết kế đáp ứng với nhu cầu vừa Kế toán tài chính, vừa Kế toán quản trị cho doanh nghiệp với nhiều ngành nghề hoạt động khác nhau. Đồng thời để đáp ứng một hệ thống thông tin kế toán tốt thì phần mềm phải xử lý đối chiếu dữ liệu đầu vào và đầu ra một cách linh hoạt, dễ kiểm soát, soát xét số liệu một cách chính xác và nhanh chóng.

bb

[tab name=”Tính năng”]

1. Phần mềm kế toán Care Accounting luôn phù hợp với chế độ tài chính, kế toán và thuế Việt Nam

    – Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
    – Luôn cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung theo chế độ tài chính kế toán mới nhất của Bộ tài chính ban hành:
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp mới
 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
 • Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Phần mềm kế toán Care Accounting có độ bảo mật tuyệt đối

 • Phần mềm kế toán cho phép quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau tùy theo chức năng do kế toán trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định
 • Phân quyền người dùng đến từng chức năng của chương trình, từng loại chứng từ, từng báo cáo, từng loại danh mục
 • Khoá dữ liệu theo ngày, theo tháng, theo từng loại chứng từ khi đã chốt sổ
 • Tự động ghi lại nhật ký việc thay đổi dữ liệu trên các chứng từ kế toán, xóa chứng từ kế toán, nhân viên nào sửa, xóa…theo thời gian chi tiết

3. Tính linh động, tiện ích cao trong phần mềm kế toán cho phép

 • Cấu hình tài khoản theo đối tượng quản lý tuỳ vào từng doanh nghiệp, hệ thống giúp quản trị theo hướng phân tích mở rộng những yêu cầu của nhà quản trị.
 • Tự động cập nhật số seri, số hóa đơn bán hàng theo từng người dùng, nhằm tránh sai sót hay va đụng khi phát sinh số hoá đơn trong một quy trình thực hiện mà có nhiều người tham gia cùng một lúc
 • Thiết lập các thông số cảnh báo chặt chẽ nhằm hạn chế sai sót trong thao tác của người dùng
 • Thiết lập các loại phiếu mẫu, giúp người dùng có thể hạch toán tự động trên từng loại phiếu
 • Hệ thống tìm kiếm, lọc dữ liệu linh hoạt, đa năng
 • Tùy chọn hiển thị hay không các cột trên lưới chi tiết chứng từ
 • Hiển thị danh sách các phiếu không hợp lệ giúp người dùng nhanh chóng tìm ra các lỗi trong quá trình thực hiện dữ liệu
 • Ngay tại các chứng từ hạch toán, người dùng dễ dàng xem được số dư từng tài khoản, xem công nợ từng khách hàng, nhà cung cấp, xem hàng tồn kho,…mà không cần phải mở báo cáo
 • Thiết lập chức năng cảnh báo nhắc nhở âm kho khi xuất hàng bán, âm quỹ khi thực hiện chi tiền
 • Truy vấn ngược từ báo cáo về chứng từ gốc để kiểm tra đối chiếu dữ liệu
 • Định nghĩa các bút toán tự động, phiếu phát sinh tự động nhằm hạn chế thao tác cũng như nghiệp vụ phát sinh bằng tay
 • Định nghĩa báo cáo tài chính theo từng chỉ tiêu. Dễ dàng kiểm tra báo cáo nếu có sự sai xót 

4. Sự tương thích về đọc dữ liệu và kết xuất dữ liệu từ excel dễ dàng, nhanh chóng

 • Chuyển dữ liệu đã có (các danh mục, số liệu phát sinh trong kỳ…) từ phần mềm MS. Excel sang phần mềm kế toán Care Accounting.
 • Dễ dàng kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán Care Accounting sang excel, html,…

5. Phân tích thống kê báo cáo bằng dạng biểu đồ

 • Thống kê về doanh thu, chi phí, lãi lỗ
 • Công nợ, hàng tồn kho, tồn quỹ, số dư tài khoản ngân hàng,…

6. Một số phân hệ nâng cao

 • Phân hệ tính giá thành theo nhiều phương pháp, thiết kế theo từng quy trình sản xuất của doanh nghiệp
 • Phân hệ quản lý đơn hàng bán
 • Phân hệ quản lý đơn hàng mua
 • Quản lý hàng hoá theo lô và date
 • Chức năng phân bổ chi phí mua hàng theo tháng và năm
 • Chức năng cấn trừ công nợ theo hóa đơn từ đối tượng
 • Chức năng chênh lệch tỷ giá
 • Lên kế hoạch hạn mức chi phí, doanh thu
 • So sánh giữa kế hoạch hạn mức và thực tế phát sinh trong ký theo từng phòng ban hoặc toàn công ty