Phần mềm (hay còn gọi là Software) được hiểu là tập hợp các tập tin có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, giữ vai trò thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng nào đó trên thiết bị điện tử. Các tập tin này có thể bao gồm: các file mã nguồn được viết bằng một hoặc kết hợp nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, các file dữ liệu, các file hướng dẫn….

  • Thực hiện các chức năng bằng cách gửi các chỉ thị đến Hardware (Phần cứng) hoặc cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình và phần mềm khác nhau.
  • Có thể tự động hoặc thực hiện theo các thông tin, dữ liệu đầu vào khi thực thi nhiệm vụ
  • Phần mềm muốn thực thi được phải có phần cứng đi kèm như: máy tính, các thiết bị điện tử…

Phân loại các loại phần mềm hiện tại

1. Phần mềm hệ thống

  • Dùng để quản lý hành vi phần cứng máy tính, cung cấp các chức năng cơ bản được người dùng yêu cầu hoặc phần mềm khác chạy đúng (nếu có). Được thiết kế để cung cấp một nền tảng để chạy phần mềm ứng dụng như hệ điều hành Windows, iOS, Android, trình điều khiển thiết bị Driver …

2. Phần mềm ứng dụng

  • Sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện các chức năng đặc biệt hoặc cung cấp các chức năng giải trí ngoài hoạt động cơ bản của chính máy tính.
  • Phổ biến trong các phần mềm văn phòng như Microsoft Office, phần mềm game, các công cụ và tiện ích khác..

3. Phần mềm dịch mã (trình biên dịch và trình thông dịch)

  • Dịch các câu lệnh từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình sang dạng ngôn ngữ máy sao cho thiết bị thực thi có thể hiểu được và hiện thực.

4. Nền tảng ứng dụng (ASP.net, PHP…)

  • Dựa vào nền tảng ứng dụng Web của Microsoft tạo ra các ứng dụng Web, dịch vụ Web (Web Service)

Phân biệt phần mềm mã nguồn đóng và phần mềm mã nguồn mở

  • Phần mềm mã nguồn đóng (Close Source Software): là phần mềm mà mã nguồn không được công bố. Để sử dụng được loại phần mềm này phải được cấp bản quyền (mua, tặng…)
  • Phần mềm mã nguồn mở(Open Source Software): là phần mềm mã mã nguồn được công bố rộng rãi, công khai và cho phép mọi người được sử dụng, tiếp tục phát triển phần mềm đó, thường là phần mềm miễn phí.

Bài viết chỉ chia sẻ một số thông tin cơ bản nhất. Để có thể hiểu chuyên sâu hơn các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác trong chuyên mục  “Tin tức tổng hợp” nhé.

(Nguồn. Internet)