Vào tháng 3/2015, Sài Gòn Tâm Điểm sẽ tiến hành cập nhật kịp thời Thông tư 200/2014/TT-BTC của BTC ban hành vào phần mềm kế toán đối với tất cả phiên bản mà Công ty đang cung cấp và bảo trì phần mềm kế toán đến Quý khách hàng. Đồng thời, Sài Gòn Tâm Điểm cũng cung cấp phần mềm kế toán phiên bản 2015 với nhiều tính năng tiện ích đáp ứng nhu cầu người dùng một cách tốt nhất.

Banner_thongtu_200