Phần mềm chấm công zkteco

Phần mềm chấm công Ronald Jack là 01 giải pháp được sử dụng để chấm công cho doanh nghiệp, chấm công cho nhà máy, hay chấm công cho một tổ chức.