Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự Online CoreHRM

I. Các mô hình phù hợp áp dụng phần mềm nhân sự online CoreHRM Sử dụng cho nhà máy sản xuất: May mặc gia công, linh kiện điện, điện tử, đặc biệt nhà máy hoạt động 24/24 như Xi [...]

2021-07-08T08:34:22+07:00
Go to Top