Để tiện theo dõi hạn nộp các loại hồ sơ khai thuế, tiền bảo hiểm của doanh nghiệp… Dưới đây là thông tin về 06 công việc mà nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9/2019 tại chuyên mục Sổ tay kế toán.

6 công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 9

TT

Công việc

Tiêu chí

Nội dung

1

 – Thông báo   tình hình biến   động lao động   hàng tháng

Thời hạn

 – Trước ngày 03/9/2019.

Căn cứ

 – Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Nội dung công việc

 – Trường hợp doanh nghiệp tăng hoặc giảm về số lượng người   lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh   nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi   doanh nghiệp đặt trụ sở.

2

 – Nộp hồ sơ   khai thuế giá trị   gia tăng tháng   8

Thời hạn

 – Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

 – Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối tượng

 – Đối tượng khai thuế theo tháng: Doanh nghiệp có tổng doanh   thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50   tỷ đồng.

3

 – Nộp hồ sơ   khai thuế thu   nhập cá nhân   tháng 8

Thời hạn

 – Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

 – Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối tượng

 – Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong   tháng 8/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại   cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng;   nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân   thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

4

 – Nộp báo cáo   tình hình sử   dụng hóa đơn   tháng 8

Thời hạn

 – Chậm nhất là ngày 20/9/2019.

Căn cứ

 – Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 4 Điều   5 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Đối tượng

 – Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng   gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi   phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua   hóa đơn của cơ quan thuế.

5

 – Trích nộp tiền   BHXH, BHYT,   BHTN tháng 9

Thời hạn

 – Trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ

 – Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Nội dung công việc

 – Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích   đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm   thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động.

6

 – Trích nộp kinh   phí Công đoàn tháng 9

Thời hạn

 – Trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ

 – Theo Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Mức đóng

 – Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người   lao động.

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm   căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lưu ý: Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều   phải đóng kinh phí công đoàn.

 

Các doanh nghiệp cần lưu ý về thời hạn nộp, mức nộp để thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng quy định.

(Nguồn. Luatvietnam)