Nghỉ lễ 2/9 – 3 ngày liên tục không nghỉ bù

Dịp lễ 2/9 năm nay, công chức sẽ được nghỉ từ 2 đến 3 ngày liên tục và không phải đi làm bù. Năm nay ngày Quốc khánh rơi vào [...]