Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất theo Quyết định 595

Do nhiều lần thay đổi công việc mà không ít người lao động hiện nay vẫn có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên. Tuy nhiên, để [...]