Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế?

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính vừa trả lời thắc mắc cho các doanh nghiệp (DN) về các khoản chi phúc lợi có được khấu trừ thuế hay không [...]