chấm dứt hợp đồng lao động

Tag: chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động. Theo đó, [...]

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 20212019-11-28T17:06:42+07:00