Lợi ích khi dùng thẻ BHYT điện tử

Theo lộ trình đã được đặt ra, từ ngày 1-1-2020, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia. BHXH Việt Nam cho biết, [...]