dự án triển khai phần mềm nhân sự

Tag: dự án triển khai phần mềm nhân sự

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương tại Công ty Nhựa Đạt Hòa

Vừa qua, Sài Gòn Tâm Điểm và Công ty nhựa Đạt Hòa đã tiến hành nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương dành cho nhà [...]

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương tại Công ty Nhựa Đạt Hòa2019-04-22T09:32:04+07:00

Nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự tại TOC – VietnamAirlines

Sau thời gian thực hiện dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự, Trung Tâm Khai Thác Tân Sơn Nhất -  Trung Tâm Khai Thác Nội Bài (TOC [...]

Nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự tại TOC – VietnamAirlines2019-04-22T09:47:19+07:00