phần mềm nhân sự tiền lương

Tag: phần mềm nhân sự tiền lương

Phần mềm tính lương có hỗ trợ doanh nghiệp xử lý công lương dễ dàng?

Lý do phần mềm tính lương xuất hiện Lương luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách của mỗi doanh nghiệp. Việc chấm công, tính [...]

Phần mềm tính lương có hỗ trợ doanh nghiệp xử lý công lương dễ dàng?2019-07-11T09:56:56+07:00

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương tại Công ty Nhựa Đạt Hòa

Vừa qua, Sài Gòn Tâm Điểm và Công ty nhựa Đạt Hòa đã tiến hành nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương dành cho nhà [...]

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương tại Công ty Nhựa Đạt Hòa2019-04-22T09:32:04+07:00

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự chấm công tính lương tại FC Việt Nam

Ngay sau khi nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự chấm công tính lương tại FC Việt Nam, Sài Gòn Tâm Điểm thực hiện tổng kết, báo cáo tình [...]

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự chấm công tính lương tại FC Việt Nam2019-04-22T09:15:16+07:00