Tin 2022 – Triển khai phần mềm nhân sự CoreHRM dự án Dệt Liên Châu

det lien chau san pham 02
Vào những tháng đầu năm 2022, Sài Gòn Tâm Điểm khởi động triển khai loạt dự án ứng dụng phần mềm nhân sự CoreHRM tới Khách hàng.
Một trong những dự án được khởi động trong thời gian này là dự án triển khai tới Công Ty Dệt Liên Châu, trước đó là các dự án của Aldila Việt Nam, dự án EAGLE Vina
Có thể thấy sự phục hồi mạnh mẽ của các Doanh nghiệp sản xuất sau thời gian Covid-19 hoành hành, và phần mềm CoreHRM cũng là sự lựa chọn tối ưu mà Khách hàng đã thấy được từ các tính năng của Phần mềm khi đưa vào ứng dụng quản lý nhân sự với tình hình cần đáp ứng giai đoạn hậu Covid-19.

Quyết định phần mềm CoreHRM.

Sau thời gian tìm hiểu và đánh giá sản phẩm của Sài Gòn Tâm Điểm, Dệt Liên Châu đã quyết định triển khai phần mềm nhân sự CoreHRM do Sài Gòn Tâm Điểm phát triển, với mục tiêu tối ưu và tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý nhân sự, các công việc liên quan tới chấm công, đánh giá hoàn thành công việc, tiền lương.

det lien chau 02

Mục tiêu chính của dự án.

Dự án đặt mục tiêu triển khai các chức năng để phục vụ các công việc có tính phức tạp cao khi quản lý con người trong nhà máy

  • Quản lý cơ cấu tổ chức
  • Quản lý thông tin nhân sự
  • Quản lý hợp đồng và các giấy tờ nhân sự
  • Quản lý phép năm và các nghiệp vụ quy định phép hàng năm của nhân viên
  • Quản lý chấm công, quản lý dữ liệu máy chấm công để tính lương, thưởng
  • Quản lý nghiệp vụ tính lương, tính chế độ đãi ngộ
  • Quản lý nghiệp vụ đánh giá hoàn thành công việc – KPI
  • Tổ chức quản lý, phân tích và nhắc nhở các thông tin, quy định từ hồ sơ nhân viên, chấm công hàng ngày hay tăng ca, cảnh báo tới hạn hay hết hạn hồ sơ, hợp đồng

Hai bên cùng nhau thống nhất tối ưu hóa nghiệp vụ bằng các quy trình tự động, liên kết, tính toán nhanh, chính xác với các chức năng của phần mềm nhân sự CoreHRM

Tin tưởng và hợp tác.

Chúng tôi SGTĐ rất cảm ơn và tự hào tiếp tục được lựa chọn là nhà cung cấp phần mềm tới Liên Châu.
Chúc cho dự án thành công vượt mong đợt, chúc cho Dệt Liên Châu ngày một phát triển hơn.
Sài Gòn Tâm Điểm luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành nhà cung cấp phần mềm nhân sự tiền lương chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.