Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Sài Gòn Tâm Điểm là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, và phần mềm quản lý kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn. Chúng tôi [...]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Sài Gòn Tâm Điểm là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, và phần mềm quản lý kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn. Chúng tôi [...]

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

Sài Gòn Tâm Điểm là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, và phần mềm quản lý kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn. Chúng tôi [...]

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHẦN MỀM

Sài Gòn Tâm Điểm là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, và phần mềm quản lý kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn. Chúng tôi [...]

Thông báo Tuyển dụng tháng 08/2014

Phát triển phần mềm. Chỉnh sửa chức năng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Triển khai phần mềm tới khách hàng theo những dự án được giao. Báo cáo tình hình công việc tới người phụ trách.

Load More Posts
Go to Top