Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tính lương tại công ty nhựa Đạt Hòa

Công ty có nhà máy sản xuất các sản phẩm về nhựa hàng đầu trên thị trường Việt Nam, áp dụng hệ thống máy chấm công, kiểm xoát ra vào và tính lương cho công nhân viên theo mô hình sản xuất nhà máy.

Lĩnh vực ngành nghề: Nhựa
Hình thức kinh doanh: Sản xuất
www.dathoa.com.vn

le dung: