phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội

Tổng quan phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội

Từ nhu cầu khai báo Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng nhanh, dễ dàng và tránh thiếu sót, Sài Gòn Tâm Điểm đã xây dựng phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội (bhxh) trong hệ thống phần mềm nhân sự CoreHRM với các đặc tính nổi bật sau.

 • Cấu hình quy định đóng BHXH theo từng thời kỳ

 • Kết nối xuất mẫu khai báo BHXH online để upload mẫu

 • Quản lý thông tin số sổ BHXH trong phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

 • Theo dõi chi tiết Quá trình đóng BHXH

 • Tổng hợp dữ liệu vào phần mềm khai báo BHXH từ các chức năng khác

 • Đa dạng việc quản lý các chính sách BHXH

 • Tính tổng hợp chốt BHXH cho nhân viên và toàn công ty

Các tính năng nổi bật của phần mềm khai báo BHXH

Phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội 1
Phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội 2

Đăng ký tư vấn miễn phí

  • Vậy là từ đây, bạn chỉ cần theo dõi đầy đủ các thông tin đầu vào, Phân hệ khai báo BHXHX của phần mềm nhân sự CoreHRM sẽ hỗ trợ bạn bằng cách tự động lấy danh sách nhân viên, và đưa ra các trường hợp cần khai báo, kèm với các mẫu báo cáo được cập nhật mới nhất. Thế là hàng tháng, bạn đã dễ dàng, và nhanh chóng có được các báo cáo đầy đủ, chính xác, chỉ việc in ra và nộp.

  Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
  Chức năng chấm công Attendance
  Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất
  Những điểm khác biệt phần mềm CoreHRM