Sản phẩm

Phần mềm nhân sự Online CoreHRM

I. Các mô hình phù hợp áp dụng phần mềm nhân sự online CoreHRM Sử dụng cho nhà máy sản xuất: May mặc gia công, linh kiện điện, điện tử, đặc biệt nhà máy hoạt động 24/24 như Xi [...]

2021-07-08T08:34:22+07:00
Go to Top