Phần mềm nhân sự CoreHRM hỗ trợ tối đa người dùng thực hiện công việc nghiệp vụ bằng phần mềm nhân sự, là công cụ để nhà quản trị và các bộ phận liên quan tương tác công việc với phòng nhân sự.

Phần mềm chạy 100% trên nền tảng web, có thể chạy Online hoặc chạy Local (LAN) mà không cần cài đặt cho các máy con, phần mềm quản lý nhân sự Online hoàn toàn hay đúng hơn là phần mềm chạy trên trình duyệt thông minh HTML5 hoàn toàn, tạo ra sự thuận lợi cho doanh nghiệp làm việc mọi lúc mọi nơi, và bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống, nhưng vẫn đảm bảo an toàn với các chứng chỉ bảo mật, tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu mà phân mềm cung cấp trong giải pháp.

Tiện lợi và nâng cao hiệu quả quản lý

An toàn và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ

Thông minh và gần gũi hơn

Dễ dàng nói lên tiếng nói của bạn

Công nghệ hiện đại

Đăng ký tư vấn miễn phí

PHẦN MỀM KHÁC