Phần mềm nhân sự CoreHRM hỗ trợ tối đa người dùng thực hiện công việc nghiệp vụ bằng phần mềm nhân sự, là công cụ để nhà quản trị và các bộ phận liên quan tương tác công việc với phòng nhân sự.

Ứng dụng 100% trên nền tảng web, phần mềm quản lý nhân sự Online hoàn toàn, tạo ra sự thuận lợi cho doanh nghiệp làm việc mọi lúc mọi nơi, và bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống.

Tiện lợi và nâng cao hiệu quả quản lý

An toàn và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ

Thông minh và gần gũi hơn

Dễ dàng nói lên tiếng nói của bạn

Công nghệ hiện đại

PHẦN MỀM KHÁC