cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tag: cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ theo Luật số 31/2013/QH13, Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Thông [...]

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ2019-07-17T14:53:02+07:00