CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2019 CÓ ĐIỂM MỚI CÓ LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cách tính chế độ thai sản 2019 có nhiều điểm mới so với năm 2018 do từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ bản được tăng lên nên mức tiền trợ cấp thai sản cũng tăng theo.