Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự tại Công ty HH Điện Cơ Shihlin

Công ty Sài Gòn Tâm Điểm & Công ty HH Điện Cơ Shihlin (nhà máy sản xuất phụ tùng xe gắn máy 100% vốn đầu tư từ Đài Loan với [...]