Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thanh toán điện tử

Thông qua thanh toán điện tử, người dân sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH… góp phần cải thiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 370/KH-BHXH, trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính khi nộp Bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội” năm 2020 lên từ 7 đến 10 bậc.

Ngành bảo hiểm xã hội cũng đạt mục tiêu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán điện tử ở khu vực đô thị. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan.

Để thực hiện các nhiệm vụ, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp Bảo hiểm xã hội” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội” theo mục tiêu Chính phủ đề ra; Chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt;

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành.

(Nguồn. Báo VTV)

5 / 5 ( 1 bình chọn )