bao hiem xa hoi

Tag: bao hiem xa hoi

Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh

Nội dung thẻ bHYT mất vẫn có thể được thanh toán này được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh [...]

Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh2019-07-30T11:21:10+07:00
Xem thêm