Tin tức

Được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động mới trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất [...]

2022-05-05T16:08:47+07:00
Load More Posts
Go to Top