Tin tức

Hướng dẫn cách tính thuế tncn 2022

Nói về cách tính thuế tncn 2022, chúng ta cần hiểu đúng và đủ những phần quan trọng về xác định thu nhập cá nhân và các khoản được giảm trừ trước khi áp dụng tính thuế. Thời điểm [...]

Được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động mới trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất [...]

Load More Posts
Go to Top