Tin tức

Tin tức

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc [...]

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?2019-07-15T15:31:51+07:00

Phần mềm tính lương có hỗ trợ doanh nghiệp xử lý công lương dễ dàng?

Lý do phần mềm tính lương xuất hiện Lương luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính sách của mỗi doanh nghiệp. Việc chấm công, tính [...]

Phần mềm tính lương có hỗ trợ doanh nghiệp xử lý công lương dễ dàng?2019-07-11T09:56:56+07:00
Xem thêm