Nghiệm thu phần mềm quản lý nhân sự công ty Naturally Plus

Phần mềm nhân sự CoreHRM của công ty Sài Gòn Tâm Điểm sau khi đưa vào hoạt động quản lý nhân sự tại công ty Naturally Plus đã được đánh [...]