Nghiệm thu phần mềm nhân sự với Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam

Công ty Sài Gòn Tâm Điểm và Công ty bao bì Nexgen Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM. [...]