bộ luật lao động 2012

Tag: bộ luật lao động 2012

Sửa Luật Lao động: 2 phương án về điều chỉnh giờ làm thêm và tuổi hưu

“Dự thảo sửa đổi Luật Lao động đang để ngỏ phương án điều chỉnh giờ làm thêm lên 400 giờ trong điều kiện đặc biệt, mở rộng khung thoả thuận [...]

Sửa Luật Lao động: 2 phương án về điều chỉnh giờ làm thêm và tuổi hưu2019-04-10T10:18:23+07:00