Giới thiệu SÀI GÒN TÂM ĐIỂM

Được thành lập năm 2012, chúng tôi luôn mang trong mình sứ mệnh là nhà cung cấp phần mềm quản lý Nhân sự toàn diện có hiệu quả cao.

 • Là đội ngũ chuyên gia tư vấn ứng dụng phần mềm Nhân sự, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt am tường đặc tính riêng của ngành Nhân sự và ứng dụng Công nghệ thông tin vào Doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Chúng tôi am hiểu tường tận phương pháp chuyển giao phần mềm, cách thức để triển khai thành công phần mềm vào trong Doanh nghiệp.
 • Đã triển khai thành công trên 500 công ty, nhà máy, nhà hàng, trung tâm dịch vụ, tất cả đều có yêu cầu quản lý Nhân sự cao cấp.

Hiểu ngành tư vấn giải pháp công nghệ thông tin rất rộng lớn, nhiều lựa chọn, chúng tôi xác định rõ ràng con đường của mình.

 • Chúng tôi “tập trung” vào việc cung cấp giải pháp tốt nhất “theo chuyên môn Phần mềm Quản lý Nhân sự”.
 • Tư vấn và cung cấp Phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM toàn diện có tính mở cao, đáp ứng lâu dài.
 • Sài Gòn Tâm Điểm đặt cho mình sứ mệnh: Là nhà cung cấp Phần mềm Nhân sự mang hiệu quả cao nhất.
 • Chúng tôi quyết tâm triển khai thành công 100%.
 • Đồng hành cùng khách hàng từ việc tổng thể, tới các tư vấn chi tiết, từ đó tạo điều kiện dự án ứng dụng thành công.

Lấy Chất lượng sản phẩm và uy tín làm giá trị cốt lõi.

 • Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dựa trên nền tảng kiến thức, quy trình chuyên nghiệp để hoàn thành công việc.
 • Tự tin với kiến thức ngành, cùng thái độ làm việc tận tâm, và thực hiện tới cùng cam kết mang lại thành công cho dự án.
 • Hỗ trợ sử dụng lâu dài, tạo ra lợi ích cao cho khách hàng, cùng phát triển bền vững.

Cung cấp sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu Khách hàng:

 • Lắng nghe – Phân tích – Phản hồi – Tư vấn
 • Giải pháp Phù hợp với điều kiện của Khách hàng
 • Ứng dụng Lâu dài – Đạt hiệu quả cao nhất

Chúng tôi thực hiện đầy đủ quy trình tư vấn triển khai phần mềm:

 1. Phân tích yêu cầu công việc từ khách hàng
 2. Tư vấn chuẩn hóa nghiệp vụ đưa vào giải pháp
 3. Thiết lập các yêu cầu đầu vào
 4. Đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh và ứng dụng thử
 5. Đào tạo chuyển giao tới khách hàng
 6. Đánh giá hoàn thiện đưa vào ứng dụng thực tế
Bảo hành sử dụng phần mềm lâu dài.
 • Được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng trên 10 năm
 • Đừng ngại hỏi khách hàng của chúng tôi để hiểu về chất lượng
 • Nhận xét của khách hàng