App quản lý nhân sự – App chấm công CoreHRM

Chức năng chính của App quản lý nhân sự

 • App quản lý hồ sơ nhân sự
 • App đăng tin, thư viện truyền thông nội bộ
 • App quản lý và đăng ký nghỉ phép năm
 • App chấm công nhân viên hàng ngày
 • App chấm công định vị GPS, chụp hình cá nhân xác thực
 • App chấm công định vị điểm wifi, điểm bán hàng, cửa hàng
 • App đăng ký nghỉ phép online và duyệt nghỉ phép
 • App chấm công các loại công bất thường
 • App chấm công theo dự án, khối lượng công việc
 • App hỗ trợ xem chi tiết bảng công cá nhân
 • App hỗ trợ xem chi tiết thời gian đi trễ / về sớm
 • App xem giờ vào ra từ máy chấm công
 • App xem phiếu lương các nhân
 • App đăng ký phần ăn theo lịch làm việc
 • App đánh giá hoàn thành công việc, đánh giá KPIs nhiều cấp

App quan ly nhan su toan dien

app chấm công

Lợi ích vượt trội

 • Tiết kiệm thời gian: thực hiện các công việc, vận hành quy trình, tổng hợp kết quả từ nhân viên, quản lý trực tiếp, phòng nghiệp vụ nhân sự hoàn toàn trên phần mềm
 • Thông tin được duyệt trực quan, rõ ràng, tổng hợp thống kê tức thời, chuyển tiếp liên tục giữa các khâu liên quan
 • Các quy trình được thực hiện khép kín, không trùng lặp, và có giá trị sử dụng tức thời, đồng nhất tại tất cả các khâu
 • Hỗ trợ việc sắp xếp công việc đơn giãn, chính xác tới từng cá nhân
 • Hỗ trợ bộ phận chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ chính xác, khoa học, đầy đủ

App chấm công điện thoại

 • App chấm công còn được sử dụng để kiểm tra và kiểm soát vị trí làm việc qua GPS
 • App chấm công điểm wifi, có thể thay thế yêu cầu chấm công bằng máy chấm công
 • Không cần trang bị nhiều máy chấm công ở các chi nhánh, trung tâm, cửa hàng
 • Giảm chi phí đầu tư phần cứng, hạ tầng kết nối, giảm bớt công sức bảo dưỡng, bảo trì, quản lý mạng lưới máy chấm công
 • CoreHRM cung cấp App chấm công với nhiều tính năng: tự động kết luận kết quả công, giúp khách hàng chấm công chính xác, trao đổi thông tin nhanh

App cham cong chi tiet gio cong

Liên lạc với chúng tôi

Tel: 02839349479

Email: info@saigonpoint.vn

Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
Chức năng chấm công Attendance
Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất