App quản lý nhân sự – App chấm công CoreHRM

Quản trị dễ dàng

 • Người quản lý nắm được số lượng nhân viên hiện diện tức thời: theo địa điểm, theo cửa hàng, theo phòng ban
 • Thống kê nhân viên vắng mặt, nghỉ phép, nghỉ chế độ, nhân viên đi trể, về sớm, …
 • Hỗ trợ người quản lý điều chuyển, bổ sung nhân sự giữa các địa điểm với Bảng ca linh hoạt
 • Nhân viên đăng ký nghỉ phép, nghỉ khác, đi công tác trực tiếp từ app chấm công trên điện thoại
 • Quản lý tiếp nhận, phản hồi, duyệt các loại công cho nhân viên mình quản lý trên điện thoại

Lợi ích vượt trội

 • Tiết kiệm thời gian: thực hiện các công việc, vận hành quy trình, tổng hợp kết quả từ nhân viên, quản lý trực tiếp, phòng nghiệp vụ nhân sự hoàn toàn trên phần mềm
 • Thông tin được duyệt trực quan, rõ ràng, tổng hợp thống kê tức thời, chuyển tiếp liên tục giữa các khâu liên quan
 • Các quy trình được thực hiện khép kín, không trùng lặp, và có giá trị sử dụng tức thời, đồng nhất tại tất cả các khâu
 • Hỗ trợ việc sắp xếp công việc đơn giãn, chính xác tới từng cá nhân
 • Hỗ trợ bộ phận chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ chính xác, khoa học, đầy đủ

App chấm công điện thoại

 • App chấm công còn được sử dụng để kiểm tra và kiểm soát vị trí làm việc qua GPS
 • App chấm công điểm wifi, có thể thay thế yêu cầu chấm công bằng máy chấm công
 • Không cần trang bị nhiều máy chấm công ở các chi nhánh, trung tâm, cửa hàng
 • Giảm chi phí đầu tư phần cứng, hạ tầng kết nối, giảm bớt công sức bảo dưỡng, bảo trì, quản lý mạng lưới máy chấm công
 • CoreHRM cung cấp App chấm công với nhiều tính năng: tự động kết luận kết quả công, giúp khách hàng chấm công chính xác, trao đổi thông tin nhanh

Trong hệ sinh thái quản lý nhân sự toàn diện

 • Ngoài ra App chấm công còn sử dụng chung trong môi trường App quản lý nhân sự của CoreHRM
 • Tạo ra một môi trường quản lý nhân sự online, trên diện rộng
 • Khả năng ứng dụng đầy đủ như App quản lý nhân sự, web quản lý nhân sự, app tính lương, app đánh giá KPI, web đánh giá KPI online, web đào tạo, web tuyển dụng
 • Hệ thống thông tin nội bộ tạo ra nhiều nhóm bảng tin để hỗ trợ Doanh nghiệp truyền thông nội bộ liên tục, chính xác, nhanh, tiết kiệm chi phí phát hành

Chức năng chính của App quản lý nhân sự

 • App quản lý nhân sự
 • App truyền thông nội bộ
 • App quản lý và nghỉ phép năm
 • App chấm công điểm danh
 • App chấm công giờ vào giờ ra
 • App chấm công định vị GPS
 • App chấm công định vị điểm wifi
 • App chấm công các loại công lưu động
 • App chấm công các loại công phép tính lương
 • App chấm công các loại công bất thường
 • App chấm công theo dự án, ghi nhận khối lượng công việc
 • App chấm công nghỉ phép năm online, duyệt nghỉ phép trên app
 • App hỗ trợ xem chi tiết bảng công cá nhân
 • App hỗ trợ xem chi tiết thời gian đi trễ / về sớm

App thông báo thông tin quan trọng, tức thời

 • Bảng thông tin nội bộ Online
 • Thông tin thay đổi hồ sơ cá nhân
 • Thông tin sinh nhật đồng nghiệp
 • Thông tin lịch làm việc và lịch thay đổi lịch
 • Thông tin đăng ký và các phản hồi
 • Thông tin đăng ký nghỉ phép online
 • Thông tin đi trể về sớm của cá nhân
 • Thông tin lịch làm việc tăng ca
App quản lý nhân sự

App quản lý nhân sự

App cham cong gio cong chi tiet may cham cong

Screenshot 20220217 110244

app chấm công

Liên lạc với chúng tôi

Tel: 02839349479

Email: info@saigonpoint.vn

Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
Chức năng chấm công Attendance
Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất
Những điểm khác biệt phần mềm CoreHRM