Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân

Sài Gòn Tâm Điểm triển khai thêm Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tích hợp trên hệ thống phần mềm nhân sự CoreHRM mang đến cho các doanh nghiệp, người đảm nhận công việc kê khai thuế một công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, đơn giản hóa quy trình kê khai thuế, thuận tiện hơn, đảm bảo tính chính xác, minh bạch tài chính cho tất cả các bên

Từ đó giảm bớt nguồn lực, tiết kiệm thời gian chi phí, thay thế các thủ tục phức tạp, an toàn, dễ dàng cập nhật được các thông tư, nghị định liên quan cho doanh nghiệp nhanh chóng.

CHỨC NĂNG CHÍNH PHẦN MỀM TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Lấy dữ  liệu từ Phần mềm tính lương CorePayroll, từ đó tự động tổng hợp thu nhập.
 • Hỗ trợ tính các chỉ tiêu khác theo đúng công thức và quy định nhà nước
 • Tự động tính số thuế TNCN khấu trừ trong quá trình làm bảng lương hàng tháng
 • Cho phép thiết lập các form chuẩn và hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp và cá nhân theo đúng quy định:

+ Tờ khai thuế TNCN hàng tháng

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm

 • Bảng kê quyết toán thuế TNCN lũy tiến từng phần
 • Bảng kê quyết toán thuế TNCN thuế suất từng phần
 • Bảng kê danh sách người phụ thuộc

– Kiểm soát toàn diện thu nhập và thuế TNCN của cán bộ công nhân viên trên hệ thống

– Nhập thông tin dữ liệu vào hồ sơ, lưu trữ thông tin tờ khai, thông tin tập thể và cá nhân đang đóng thuế

– Tổng hợp thông tin tờ khai từ dữ liệu các bảng kê, phụ lục cần thiết theo

– Kết xuất dữ liệu tờ khai và bảng kê đã nhập theo file Excel để dễ chuyển đổi kết xuất dữ liệu ra file XML do Tổng cục Thuế ban hành

– Dễ dàng thao tác lưu trữ và kiểm tra thông tin; hỗ trợ người dùng xử lý và bổ sung dữ liệu

– Đáp ứng nghiệp vụ phát sinh liên quan yêu cầu tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhâ

Xử lý nghiệp vụ liên quan tới công tác thuế: Nhập dữ liệu, theo dõi, phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân, xuất báo cáo, mẫu tờ khai. Tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, linh hoạt, tiện ích hơn nhờ vào phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế của CoreHRM.

MỘT SỐ MẪU TỜ KHAI THUẾ

Tổ chức trả thu nhậpCá nhân quyết toán
Mẫu số 05/QTT-TNCN (Tờ khai quyết toán thuế)Mẫu số 02/QTT-TNCN (Tờ khai quyết toán thuế)
Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN (Bảng kê thuế lũy tiến từng phần)Mẫu số 02/KK-TNCN (Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu)
Mẫu số 05-2/BK-QTTTNCN (Bảng kê thuế theo thuế suất từng phần )Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc)
Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN (Bảng kê danh sách người phụ thuộc) >>> Các phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC
>>> Các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC *** Lưu ý: Cách tính thuế TNCN năm [Tại đây]

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân cung cấp chức năng:

 • Tổng hợp thu nhập, thuế TNCN từ bảng lương hàng tháng, thông tin khấu trừ hàng tháng
 • Lập tờ khai tương ứng: kê khai thuế TNCN hàng tháng, khai quyết toán thuế TNCN
 • Nhập đầy đủ dữ liệu thông tin vào hồ sơ quyết toán
 • Kết xuất ra các biểu mẫu kê khai và quyết toán theo các mẫu của HTKK

Sau đó, người dùng có thể Upload các file đã hoàn thiện và xuất ra từ phần mềm nhân sự lên phần mềm kê khai thuế HTKK để kê khai tháng/quý và quyết toàn hàng năm.

QUẢN LÝ THÔNG TIN

Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân cung cấp chức năng:

– Kiểm tra, lưu trữ, xem, tải và in ấn tờ khai, bảng kê theo đúng mẫu quy định nộp Cơ quan Thuế

– Có thể sửa đổi hoặc thêm bảng thông tin dữ liệu

– Chế độ bảo mật thông tin và dữ liệu tốt

– Khả năng tương thích, nhập xuất dữ liệu dễ dàng:

 • Tương thích với tất cả các hệ điều hành, đặc biệt là Windows.
 • Xuất dữ liệu theo đúng template Excel (.xls)
 • Tương thích với các phần mềm khác qua giao tiếp API

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân là công cụ:

Trợ giúp nghiệp vụ thông minh, dễ dàng thực hiện, cập nhật liên tục những quy định, biểu mẫu mới, có đủ báo cáo thuế hàng tháng, chuyển dữ liệu vào phần mềm HTKK để kê khai qua mạng, giúp doanh nghiệp kê khai thuế đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác, tránh được những sự cố phát sinh sau này.

Với những tính năng ưu việt trên, phần mềm đã góp phần quan trọng trong quá trình nâng cấp, tối ưu hóa cũng như khẳng định được phần mềm quản lý nhân sự là một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp trong bước tiến hội nhập.