Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương CoreHRM (phần mềm quản lý nhân sự online hay còn gọi là hệ thống HRIS – Human Resource Infomation System) được thiết kế dựa trên mô hình nghiệp vụ quản lý nhân sự thực tế của một phòng nhân sự. Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc quan trọng của nghiệp vụ nhân sự là chính xác, linh hoạt và tùy biến cao, với các nghiệp vụ nhân sự luôn có thể được quyết định thay đổi hay cải tiến, chúng tôi quy chuẩn phần mềm quản lý nhân sự thành các chức năng ứng dụng đầy đủ và chuyên nghiệp, tạo ra mô hình ứng dụng tương tác giữa các khâu khoa học, hiệu quả, đảm bảo lợi ích ứng dụng cho toàn hệ thống nhân sự của một công ty

1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – HỒ SƠ NHÂN SỰ

 •  Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp không giới hạn
 •  Hỗ trợ tự động hầu hết công tác quản lý nhân sự
 •  Xây dựng các cảnh báo theo nhu cầu doanh nghiệp: cảnh báo sinh nhật, hết hạn hợp đồng, tới hạn nghỉ hưu, …
 •  Phân tích biến động nhân sự, xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự tốt hơn
 •  Đảm bảo tốc độ nhập liệu, truy xuất của người dùng

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ người dùng có thể thêm các tệp đính kèm như hình ảnh, bằng cấp scan, CV,…có thể cài đặt các biểu mẫu hành chính theo thiết kế của doanh nghiệp để có thể kết nối dữ liệu có sẵn xuất file hoặc in trực tiếp từ phần mềm

 • Lưu trữ các thủ tục giấy tờ liên quan như: SYLL, bằng cấp, quá trình đào tạo,..
 • Cho phép người quản lý có thể cập nhật hồ sơ: chuyển hồ sơ nhân sự từ trạng thái đang làm việc sang nghỉ việc,
 • Ghi nhận quá trình khác như: nghỉ thai sản, nghỉ không lương

– Cung cấp đầy đủ các mẫu hợp đồng lao động theo quy định nhà nước.

– Tạo mới/ bổ sung thêm hồ sơ người lao động nhanh chóng:

 • Hợp đồng thử việc
 • Hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn
 • Phụ lục hợp đồng

– Tích hợp các mẫu hợp đồng lao động tiếng Anh, hay song ngữ Việt – Anh, in và phát hành hợp đồng quyết định cũng như lưu lại bản gốc vào phần mềm sau khi ký kết.

>>>Ngoài ra phần mềm cũng cho phép thực hiện các mẫu hợp đồng bằng các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hoa, và các loại ngôn ngữ khác.

 

– Cung cấp chức năng ra quyết định và in quyết định từ phần mềm, đầy đủ và linh hoạt: Quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc, quyết định tăng lương, …

 

 • Thuyên chuyển vị trí làm việc
 • Theo dõi lịch sử hưởng lương và chế độ của nhân viên

2. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – CHẤM CÔNG, TÍCH HỢP MÁY CHẤM CÔNG

 • Cung cấp khả năng đáp ứng tất cả các hình thức chấm công, bao gồm chấm công đơn giãn tới phức tạp nhất như: chấm công vắng mặt hay chấm công theo ca kíp hoán đổi lịch hoặc không có quy luật đi ca, ngoài ra phần mềm còn cung cấp khả năng nhận dạng ca tự động hoặc cho phép đi ca linh hoạt (Flexible time)
 • Những loại báo cáo có mặt đầu giờ, báo cáo đặt cơm, báo cáo đi trể về sớm, báo cáo chấm công không đúng quy định, tổng hợp chấm công theo cá nhân, đơn vị, theo loại nhân viên được phần mềm cung cấp phong phú và linh hoạt, đảm bảo ứng dụng tốt và tùy biến vào doanh nghiệp bạn.
 • Khả năng tích hợp dữ liệu bảng chấm công của tất cả các loại máy chấm công trên thị trường, hay đọc dữ liệu chấm công từ các mẫu bảng chấm công, đồng thời xử lý để ra được báo cáo chấm công chi tiết và tổng hợp, dễ nâng cấp hay thêm ca mà không làm ảnh hưởng tới khả năng xử lý của phần mềm.
 • Cổng thông tin Core Portal hỗ trợ hình thức chấm công từ xa qua web (internet), người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thái, cách chấm công khác nhau cho từng loại nhân viên để áp dụng.

3. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – PHÂN HỆ TÍNH LƯƠNG

 • Xử lý từ bảng lương thuê khoán, lương hành chính văn phòng
 • Hay các bảng lương phân bổ từ tổng quỹ lương
 • Bảng lương theo hiệu quả lao động, lương theo năng suất, sản phẩm
 • Bảng lương NET hay GROSS, lương tính theo tiền VND, USD, EURO,… đều được xử lý đơn giãn và đầy đủ
 • Đặc biệt phần mềm chuyển tới khách hàng khả năng tự phát triển cách tính lương cho doanh nghiệp
 • Tổng hợp, báo cao phân tích, thống kê về lương, thưởng, các khoản thu nhập đầy đủ
 • Tính và tính quyết toán theo yêu cầu nhà nước
 • Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (Personal Income Tax – PIT)
 • Tính quyết toán linh hoạt các thu nhập từ công, lương và các khoản thu nhập khác ngoài công và lương

4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – PORTAL – DỊCH VỤ CÁ NHÂN

 • Xem, kiểm tra và truy xuất hồ sơ cá nhân
 • Điều chỉnh, cập nhật thông tin cá nhân (Khi có nhu cầu)
 • Xem bảng công, phiếu lương chi tiết trực tuyến, có mật khẩu bảo mật xem phiếu lương
 • Đăng ký lịch làm việc bên ngoài công ty
 • Đăng ký nghỉ phép Online
 • Đăng ký tăng ca
 • Đăng tải các bản tin nội bộ, chính sách nội bộ mới ban hành
phần mềm quản lý nhân sự

5. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 • Từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự tới thực hiện và ghi nhật quá trình cho thử việc được tổ chức đầy đủ và khoa học
 • Kèm theo các tiện ích như cho nhập nhanh hồ sơ ứng viên vào hệ thống
 • Ghi nhận kết quả cũng như đánh dấu trạng thái hồ sơ, giúp việc lọc, tìm kiếm hồ sơ lưu khoa học và lợi ích
 • Tích hợp khả năng gửi email cảm ơn hay thư mời ứng viên trúng tuyển (offer letter) tới ứng viên
 • Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá thử việc bằng bảng ghi nhận tiêu chí và thông số đánh giá
 • Hỗ trợ ký hợp đồng lao động và chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên, và kế thừa lại các thông tin đã nhập từ hồ sơ ứng viên vào hồ sơ nhân viên
 • Thống kê, báo cáo tuyển dụng đầy đủ và khoa học

6. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – ĐÀO TẠO – ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

 • Lập kế hoạch đào tạo -> Triển khai kế hoạch đào tạo -> Theo dõi quá trình đào tạo và kết quả
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua kết quả học tập, chi phí sử dụng và kết quả, thời gian đào tạo so với yêu cầu,…
 • Theo dõi hợp đồng đào tạo, tính đền bù đào tạo khi phát sinh vi phạm cam kết
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo cũng như cảnh báo tới hạn hoặc hết hạn cần phải hoàn thành văn bằng đào tạo
 • Cho phép tổ chức đánh giá linh hoạt theo tiêu chí, thang điểm, đánh giá thành nhiều đợt, cũng như tổng hợp kết quả đánh giá theo nhiều phương pháp khác nhau.
 • Phần mềm quản lý nhân sự lưu kết quả đánh giá đầy đủ, sử dụng cho các mục đích khác nhau như báo cáo, sử dụng tính thưởng, điều chỉnh lương.
 • Báo cáo cáo phân tích đạt/ không đạt KPIs, tổng hợp và thống kê kết quả hàng tháng/quý/năm.

7. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC

 • Lập các mẫu kê khai và các phụ lục liên quan
 • Xuất dữ liệu phù hợp để Import vào HTKK
 • Báo cáo chi tiết đóng thuế TNCN hàng tháng
 • Báo cáo chi tiết đóng thuế TNCN trong năm
 • Tờ khai đăng ký thuế TNCN

Các tiện ích phần mềm quản lý nhân sự cho phép người dùng nhanh chóng tổng hợp số liệu để thiết lập nhanh các biểu mẫu báo cáo BHXH

 • Mẫu D02 – Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • Mẫu C70A-HD – Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
 • Thống kê báo cáo đầy đủ tình hình nhân sự
 • Báo cáo tuyển dụng, đào tạo
 • Tổng hợp và theo dõi thu nhập, lương, thưởng
 • Tổng hợp chi phí lương thưởng cũng như chi phí nhân sự phục vụ Audit.
 • Ngoài ra phần mềm cũng cung cấp đầy đủ các tiện ích cũng như chức năng cho phép lọc, gom nhóm dữ liệu, xuất hay nhập dữ liệu từ excel, xuất dữ liệu access, txt.
 • Truy xuất dữ liệu hỗ trợ các hệ thống Ebanking.
 • Thiết lập cấu hình trung tâm chi phí và mã tài khoản chi phí, từ đó xuất bảng chi phí theo loại chi phí và trung tâm chi phí để cung cấp cho các loại phần mềm quản lý chi phí của doanh nghiệp như phần mềm quản lý kế toán, hệ thống ERP (SAP, Microsoft Dynamics AX, Oracle, Sage ERP, …)

Đăng ký tư vấn miễn phí

  Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
  Chức năng chấm công Attendance
  Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất
  Những điểm khác biệt phần mềm CoreHRM