Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương CoreHRM được thiết kế dựa trên mô hình nghiệp vụ quản lý nhân sự thực tế của một phòng nhân sự, chúng tôi tuân thủ một nguyên tắc quan trọng của nghiệp vụ nhân sự là linh hoạt và tùy biến cao, vì với các nghiệp vụ nhân sự luôn có thể được quyết định  thay đổi hay cải tiến, chúng tôi quy chuẩn phần mềm quản lý nhân sự thành các chức năng ứng dụng đầy đủ và chuyên nghiệp, tạo ra mô hình ứng dụng tương tác giữa các khâu khoa học, hiệu quả, đảm bảo lợi ích ứng dụng cho toàn hệ thống nhân sự của một công ty.

phần mềm quản lý nhân sự

Tổng quan chức năng phần mềm quản lý nhân sự

Trực quan gần gũi với người dùng, dễ ứng dụng do bám sát yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công, tính lương và các việc quản lý nhân sự khác như đào tạo, tuyển dụng, đánh giá,… đang tiến hành trong các doanh nghiệp.

Là phần mềm quản lý nhân sự tiền lương thiết kế cho cấu hình quản lý linh hoạt, khả năng định nghĩa cấu hình công thức, định nghĩa cách tính bảng lương, thiết kế mẫu in, xuất dữ liệu ra Excel, Word, PDF, CSV. Các nội dung cấu hình công việc được ngôn ngữ hóa rõ ràng, đọc hiểu được, giúp người dùng hiểu chi tiết công việc đã và cần được định nghĩa, từ đó tự thực hiện công việc theo quy định của mình chủ động và sáng tạo, mang lại cơ hội cải tiến quản lý khi ứng dụng phần mềm với chi phí tiết kiệm nhất.

Các chức năng cơ bản thường dùng cho phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM:

Chức năng quản lý hồ sơ nhân sự trong phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM:

 • Với chức năng của một phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp, phần mềm theo dõi lý lịch và các thông tin hồ sơ nhân sự được tổ chức khoa học, đầy đủ.
 • Lý lịch của nhân sự được hệ thống tự cập nhật trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, hỗ trợ cho người dùng nhân sự tự động có được lý lịch cũng như lịch sử làm việc của nhân viên đầy đủ.
 • Tích hợp cổng thông tin của phần mềm quản lý nhân sự (Core Portal), tạo môi trường để người quản lý nhân sự tương tác với nhân viên trong việc update hồ sơ, ghi nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên thông qua cổng thông tin này, từ đó người làm nhân sự duyệt và xác nhận thông tin để đưa vào hệ thống cập nhật mà không cần phải nhập liệu hay tổ chức thu thập thông tin theo cách truyền thống.
 • Thông tin được theo dõi đầy đủ, cập nhật tự động và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện ích.

1. Tuyển dụng nhân viên:

quy-trinh-tuyen-dung-phan-mem-nhan-su-core-hrm

Hình 2: Quy trình tuyển dụng phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

 • Từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự tới thực hiện và ghi nhật quá trình cho thử việc được tổ chức đầy đủ và khoa học.
 • Kèm theo các tiện ích như cho nhập nhanh hồ sơ ứng viên vào hệ thống.
 • Ghi nhận kết quả cũng như đánh dấu trạng thái hồ sơ, giúp việc lọc, tìm kiếm hồ sơ lưu khoa học và lợi ích.
 • Tích hợp khả năng gửi email cảm ơn hay thư mời ứng viên trúng tuyển (offer letter) tới ứng viên.
 • Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá thử việc bằng bảng ghi nhận tiêu chí và thông số đánh giá.
 • Hỗ trợ ký hợp đồng lao động và chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên, và kế thừa lại các thông tin đã nhập từ hồ sơ ứng viên vào hồ sơ nhân viên.
 • Thống kê, báo cáo tuyển dụng đầy đủ và khoa học.

2. Đào tạo nhân viên:

quy-trinh-dao-tao-phan-mem-nhan-su-core-hrmHình 3: Quy trình đào tạo phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

Là một phần mềm quản lý đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống chức năng của phần mềm quản lý nhân sự cho phép:

 • Lập kế hoạch đào tạo -> Triển khai kế hoạch đào tạo -> Theo dõi quá trình đào tạo và kết quả.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua kết quả học tập, chi phí sử dụng và kết quả, thời gian đào tạo so với yêu cầu,…
 • Theo dõi hợp đồng đào tạo, tính đền bù đào tạo khi phát sinh vi phạm cam kết.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo cũng như cảnh báo tới hạn hoặc hết hạn cần phải hoàn thành văn bằng đào tạo.

3. Đánh giá nhân sự:

 • Cho phép tổ chức đánh giá linh hoạt theo tiêu chí, thang điểm, đánh giá thành nhiều đợt, cũng như tổng hợp kết quả đánh giá theo nhiều phương pháp khác nhau.
 • Kết quả đánh giá được lưu trữ đầy đủ, sử dụng cho các mục đích khác nhau như báo cáo, sử dụng tính thưởng, điều chỉnh lương.

4. Hợp đồng lao động và quyết định nhân sự:

 • Cung cấp đầy đủ các mẫu hợp đồng lao động theo quy định nhà nước (hợp đồng thử việc, hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn), tích hợp các mẫu hợp đồng lao động tiếng Anh, hay song ngữ Việt – Anh, in và phát hành hợp đồng quyết định cũng như lưu lại bản gốc vào phần mềm sau khi ký kết. Ngoài ra phần mềm cũng cho phép thực hiện các mẫu hợp đồng bằng các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hoa, và các loại ngôn ngữ khác.
 • Cung cấp chức năng ra quyết định và in quyết định từ phần mềm, đầy đủ và linh hoạt: Quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc, quyết định tăng lương, …

5. Chấm công, tích hợp máy chấm công vân tay hoặc thẻ:

phan mem quan ly nhan su

quy-trinh-cham-cong-phan-mem-nhan-su-core-hrm

Hình 4: Quy trình chấm công phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

Là phần hành chấm công nhưng phân hệ này mạnh mẽ như bất kỳ phần mềm chấm công chuyên nghiệp nào trên thị trường trong và ngoài nước, vì sao lại có thể khảng định như thế, chúng tôi mô tả một số thông tin cơ bản sau đây:

 • Cung cấp khả năng đáp ứng tất cả các hình thức chấm công, bao gốc chấm công đơn giãn nhất  tới phức tạp nhất như: chấm công vắng mặt hay chấm công theo ca kíp hoán đổi lịch hoặc không có quy luật đi ca, ngoài ra phần mềm còn cung cấp khả năng nhận dạng ca tự động hoặc cho phép đi ca linh hoạt (Flexible time).
 • Khả năng tích hợp dữ liệu bảng chấm công của tất cả các loại máy chấm công trên thị trường, hay đọc dữ liệu chấm công từ các mẫu bảng chấm công, đồng thời xử lý để ra được báo cáo chấm công chi tiết và tổng hợp, dễ nâng cấp hay thêm ca mà không làm ảnh hưởng tới khả năng xử lý của phần mềm.
 • Những loại báo cáo có mặt đầu giờ, báo cáo đặt cơm, báo cáo đi trể về sớm, báo cáo chấm công không đúng quy định, tổng hợp chấm công theo cá nhân, đơn vị, theo loại nhân viên được phần mềm cung cấp phong phú và linh hoạt, đảm bảo ứng dụng tốt và tùy biến vào doanh nghiệp bạn.
 • Cổng thông tin Core Portal hỗ trợ hình thức chấm công từ xa qua web (internet), người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thái, cách chấm công khác nhau cho từng loại nhân viên để áp dụng.

6. Phân hệ tính lương trong phần mềm quản lý nhân sự:

Hình 5: Quy trình tính lương phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

 • Nằm trong tổng thể của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, nên phân hệ tính lương được trang bị khả năng cấu hình các hình thức tính lương khác nhau cho nhiều loại hình doanh nghiệp ngành nghề khác nhau, không hạn chế phương pháp tính và tất cả khả năng này đều cung cấp tới người dùng cuối để chủ động thực hiện cho công việc lâu dài của doanh nghiệp.
 • Xử lý từ bảng lương thuê khoán, lương hành chính văn phòng.
 • Hay các bảng lương phân bổ từ tổng quỹ lương.
 • Bảng lương theo hiệu quả lao động, lương theo năng xuất, sản phẩm.
 • Bảng lương NET hay GROSS, lương tính theo tiền VND, USD, EURO,… đều được xử lý đơn giãn và đầy đủ.
 • Đặc biệt phần mềm chuyển tới khách hàng khả năng tự phát triển cách tính lương cho doanh nghiệp.
 • Tổng hợp, báo cao phân tích, thống kê về lương, thưởng, các khoản thu nhập đầy đủ.
 • Tính và tính quyết toán theo yêu cầu nhà nước.
 • Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (Personal Income Tax – PIT).
 • Tính quyết toán linh hoạt các thu nhập từ công, lương và các khoản thu nhập khác ngoài công và lương.

7. Thuế thu nhập cá nhân trong phần mềm quản lý nhân sự.

 • Lập các mẫu kê khai và các phụ lục liên quan.
 • Xuất dữ liệu phù hợp để Import vào HTKK.
 • Báo cáo chi tiết đóng thuế TNCN hàng tháng.
 • Báo cáo chi tiết đóng thuế TNCN trong năm.
 • Tờ khai đăng ký thuế TNCN.

8. Chức năng quản lý BHXH- BHYT của phần mềm quản lý nhân sự

Các tiện ích phần mềm quản lý nhân sự cho phép người dùng nhanh chóng tổng hợp số liệu để thiết lập nhanh các biểu mẫu báo cáo BHXH.

 • Mẫu D02 – Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • Mẫu C70A-HD – Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

9. Báo cáo thống kê của phần mềm quản lý nhân sự:

 • Thống kê báo cáo đầy đủ tình hình nhân sự
 • Báo cáo tuyển dụng, đào tạo
 • Tổng hợp và theo dõi thu nhập, lương, thưởng
 • Tổng hợp chi phí lương thưởng cũng như chi phí nhân sự phục vụ Audit.
 • Ngoài ra phần mềm cũng cung cấp đầy đủ các tiện ích cũng như chức năng cho phép lọc, gom nhóm dữ liệu, xuất hay nhập dữ liệu từ excel, xuất dữ liệu access, txt.
 • Truy xuất dữ liệu hỗ trợ các hệ thống Ebanking.
 • Thiết lập cấu hình trung tâm chi phí và mã tài khoản chi phí, từ đó xuất bảng chi phí theo loại chi phí và trung tâm chi phí để cung cấp cho các loại phần mềm quản lý chi phí của doanh nghiệp như phần mềm quản lý kế toán, hệ thống ERP (SAP, Microsoft Dynamics AX, Oracle, Sage ERP, …)

Quan tâm tới thông tin của giải pháp, vui lòng Liên hệ:

 • Thủy Tiên – Phòng tư vấn.
 • Điện thoại: 028. 393 494 79, Ext: 101
 • Email: tienntt@saigonpoint.vn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá phù hợp!

Saigonpoint cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, giải pháp ERP chuyên nghiệp!