bộ luật lao động

Tag: bộ luật lao động

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có [...]

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết2019-11-21T11:49:03+07:00

Sửa Luật Lao động: 2 phương án về điều chỉnh giờ làm thêm và tuổi hưu

“Dự thảo sửa đổi Luật Lao động đang để ngỏ phương án điều chỉnh giờ làm thêm lên 400 giờ trong điều kiện đặc biệt, mở rộng khung thoả thuận [...]

Sửa Luật Lao động: 2 phương án về điều chỉnh giờ làm thêm và tuổi hưu2019-04-10T10:18:23+07:00