Có thể ký hợp đồng lao động qua mạng từ 2021 (hợp đồng lao động điện tử) – Nội dung này quy định chi tiết tại điều 14 Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-11-2019 trong kỳ họp thứ 8.

Theo Bộ Luật Lao động mới, hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (bổ sung nội dung thỏa thuận về việc trả công cho NLĐ).

Với những trường hợp thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là HĐLĐ.

Ký hợp đồng lao động qua mạng - Hợp đồng lao động điện tử

Điều đáng nói, bên cạnh hình thức HĐLĐ bằng văn bản hay lời nói như hiện nay thì Bộ Luật Lao động 2019 còn ghi nhận thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử.

Cụ thể tại điều 14: HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

Và như vậy, sắp tới, NLĐ cũng như người sử dụng lao động sẽ có thêm lựa chọn về hình thức  hợp đồng lao động điện tử khi giao kết HĐLĐ.

Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

>> Tham khảo: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

(Nguồn. Báo người lao động)