Ngày 20/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 gồm rất nhiều quy định mới ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Từ 2021, người lao động được nhận lương kèm bảng kê chi tiết

Theo đó, so với những quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, từ ngày 01/01/2021 – ngày Bộ luật mới chính thức có hiệu lực thì mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê chi tiết cho người lao động, trong đó phải ghi rõ các khoản:

– Tiền lương; Tiền làm thêm giờ; Tiền làm việc vào ban đêm;

– Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Bảng kê lương chi tiết

Như vậy, với quy định hoàn toàn mới này, mỗi tháng, ngoài việc trả lương, người sử dụng lao động còn phải gửi kèm bảng kê chi tiết các khoản lương, thưởng… cho người lao động.

Ngoài ra, cũng liên quan đến việc trả lương, trước đây, Bộ luật Lao động chỉ quy định nếu người sử dụng lao động trả qua tài khoản ngân hàng thì phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Tuy nhiên, đến Bộ luật Lao động 2019 này, các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương sẽ do người sử dụng lao động trả…

(Nguồn. Luatvietnam)