Phần mềm Nhân sự hoàn thiện, sử dụng ổn định


Kết nối phần cứng, kết nối App ứng dụng, kết nối BI


Đầu tư giải pháp toàn diện, cam kết thành công dự án


Không lãng phí thời gian, tiền bạc với các gói đơn lẽ

Hiểu ngành tư vấn giải pháp công nghệ thông tin rất rộng lớn, nhiều lựa chọn, chúng tôi xác định rõ ràng con đường của mình.

  • Chúng tôi “tập trung” vào việc cung cấp giải pháp tốt nhất “theo chuyên môn Phần mềm Quản lý Nhân sự”.
  • Tư vấn và cung cấp Phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM toàn diện.
  • Sài Gòn Tâm Điểm mang sứ mệnh: Là nhà cung cấp Phần mềm Nhân sự mang hiệu quả cao nhất.
  • Chúng tôi quyết tâm triển khai thành công 100%.
  • Đồng hành cùng khách hàng tới lúc thành công.

Triển khai chuyên nghiệp có lộ trình hỗ trợ thúc đẩy nhân lực của Doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cùng phát triển

Cung cấp khả năng setup không giới hạn, quy định đa chiều, đầy đủ, dễ triển khai ứng dụng

Hệ thống được vận hành kết nối liên tục, nghiệp vụ các khâu kế thừa, thúc đẩy thực hiện đầy đủ công việc tất cả các khâu

Cung cấp thông tin đa chiều, đầy đủ, chính xác và dễ khai thác cho nhiều phân lớp người dùng trong phần mềm

Giải pháp và hiện thực đúng cam kết, giải quyết đầy đủ và đạt mục tiêu của dự án. Bảo hành ứng dụng tới thành công, yên tâm đầu tư

Giải pháp kết nối toàn diện, đầy đủ, đúng bản chất hệ thống đa chiều ứng dụng online, mọi lúc, mọi nơi cho HR thêm toàn diện