App quản lý nhân sự và App chấm công online

App quản lý nhân sự – App chấm công CoreHRM

 • App quản lý hồ sơ nhân sự, xem hồ sơ chi tiết, đề nghị bổ sung hồ sơ cá nhân tới phòng nhân sự.
 • App đăng tin tức nội bộ, thư viện văn bản, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ.
 • App quản lý và đăng ký nghỉ phép năm chi tiết theo quy trình nghỉ phép của Doanh nghiệp.
 • App chấm công định vị GPS, chụp hình cá nhân xác thực chấm công trực quan.
 • App chấm công định vị điểm điểm bán hàng, cửa hàng, quán, công trình thi công, công trình dịch vụ.
 • App hỗ trợ xem chi tiết bảng công cá nhân theo lịch tháng, dễ nhớ, kiểm tra.
 • App thực hiện đăng ký thay đổi ca, duyệt thay đổi ca làm việc, hỗ trợ sắp xếp công việc nhanh.
 • App hỗ trợ xem chi tiết thời gian đi trễ / về sớm hàng ngày của nhân viên.
 • App xem giờ vào, giờ ra của nhân viên từ máy chấm công, xem kết luận ngày công của cá nhân.
 • App xem phiếu lương cá nhân, bảo mật an toàn, chi tiết, giảm in giấy.
 • App đánh giá hoàn thành công việc, đánh giá KPIs nhiều cấp, hình thức linh hoạt, dễ ứng dụng.


Tính năng hoàn thiện, hiệu quả vượt trội

 • Ứng dụng công nghệ chấm công khuôn mặt hiện đại.

 • Chấm công theo điểm bán hàng, cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, điểm bảo vệ, …

 • Báo cáo chấm công chi tiết tới giờ, tổng hợp ngày, tháng có thống kê chi phí nhân công từng cửa hàng, nhà hàng.

 • Xuất dữ liệu báo cáo tổng hợp online và xuất tập tin MS Excel, đưa vào tính lương nhanh, chính xác.

 • Thời gian chấm công tức thời, đảm bảo quản lý giám sát xác thực ngay tại thời điểm chấm công.

 • Giải pháp hoàn thiện để thay thế máy chấm công, giảm chi phí IT, tăng hiệu quả khi bạn có nhiều địa điểm cần quản lý.

 • Chi phí thấp, có thể miễn phí, quá rẽ cho App chấm công nghệ 4.0.

 • Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận tư vấn cài đặt app trên Iphone và trên Android phone.


app chấm công nhận dạng khuôn mặt CoreHRM
app chấm công

Lợi ích vượt trội

 • Tiết kiệm thời gian với duyệt Online, lưu chuyển tự động đúng người trong quy trình.
 • Bản tin, quy định, quy chế nội bộ theo phân loại, hồ sơ đính kèm đầy đủ.
 • Sắp xếp lịch công việc với khả năng đổi ca, tăng ca, đăng ký lịch khác.
 • Nhân viên xem lịch ca online, xem được thực tế chấm công của cá nhân.
 • Hồ sơ cá nhân được cập nhật online, duyệt trực quan và chi tiết.
 • Cung cấp giải pháp đánh giá KPI cho từng cá nhân, thúc đẩy khả năng triển khai đánh giá online tới từng nhân viên chỉ với 1 lần thiết lập.
 • Cho phép xem phiếu lương cá nhân có bảo mật cao cấp.