App quản lý nhân sự và App chấm công online

App quản lý nhân sự – App chấm công CoreHRM

App quan ly nhan su toan dien scaled
 • App xem hồ sơ chi tiết, đề nghị thay đổi hồ sơ cá nhân online.
 • App quản lý và đăng ký nghỉ phép năm đúng quy trình công ty.
 • App hỗ trợ xem chi tiết bảng công, tăng ca cá nhân, dễ nhớ, kiểm tra.
 • App thực hiện đăng ký thay đổi ca, duyệt thay đổi ca làm việc.
 • App hỗ trợ xem chi tiết thời gian đi trễ / về sớm hàng ngày của nhân viên.
 • App xem giờ vào, giờ ra của nhân viên, xem kết luận ngày công của cá nhân.
 • App đánh giá hoàn thành công việc, đánh giá KPIs nhiều cấp.

Chấm công chuyên nghiệp

 • Chấm công vào ra với 1 lần chạm trên app.
 • Kết quả chấm công tự động được xử lý đưa vào tính lương.
 • Báo cáo đầy đủ và dễ dàng kiểm tra.
 • Chính xác tới từng địa điểm, cửa hàng, công trình.
 • Quản trị chấm công tự động với hệ thống quản lý nhân sự toàn diện.
 • Sử dụng tốt trên điện thoại di động hệ điều hành Android và IOS.
 • Có ứng dụng quản trị chuyên nghiệp để bộ phận chấm công quản lý.
app chấm công nhận dạng khuôn mặt CoreHRM
app chấm công

Lợi ích vượt trội

 • Tiết kiệm thời gian với duyệt Online, lưu chuyển tự động đúng người trong quy trình.
 • Bản tin, quy định, quy chế nội bộ theo phân loại, hồ sơ đính kèm đầy đủ.
 • Sắp xếp lịch công việc với khả năng đổi ca, tăng ca, đăng ký lịch khác.
 • Nhân viên xem lịch ca online, xem được thực tế chấm công của cá nhân.
 • Hồ sơ cá nhân được cập nhật, duyệt trực quan online.
 • Cung cấp giải pháp đánh giá KPI cho từng cá nhân, thúc đẩy khả năng triển khai đánh giá online tới từng nhân viên chỉ với 1 lần thiết lập.
 • Cho phép xem phiếu lương cá nhân không cần email, giấy tờ, có bảo mật cao.