Công Ty TNHH URC Hà Nội

Công Ty TNHH URC Hà Nội

Là công ty thuộc tập đoàn URC (Universal Robina Corporation), Công ty TNHH URC Hà Nội là nhà máy sản xuất các sản phẩm của URC nhằm phân phối cho thị trường phía Bắc của Việt Nam.
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công