Hợp tác

Chúng tôi với mong muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho doanh nghiệp. Với những sản phẩm phần mềm được thiết kế linh hoạt, đúng tiêu chuẩn và có khả năng phù hợp nhiều đối tượng, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến một cơ hội cùng phát triển với những tổ chức, cá nhân yêu thích kinh doanh.

Vui lòng gửi thông tin yêu cầu hợp tác tại đây

Tài trợ phần mềm kế toán vào giảng dạy tại trường ĐH tài chính Marketing

Sài Gòn Tâm Điểm hân hạnh tài trợ phần mềm kế toán Care Accounting vào Trường Đại học Tài chính - Marketing

→ Chi tiếtphần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công