Sài Gòn Tâm Điểm hiện tại đã phát triển thành công phần mềm quản lý nhân sự với khả năng tùy biến nhất, và chúng tôi cũng đang triển khai thành công tới rất nhiều doanh nghiệp với các mô hình khác nhau, xem thêm khách hàng tại đây.

Nay chúng tôi triển khai chương trình hợp tác cùng nhau phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh tới các doanh nghiệp và cá nhân có mong muốn tư vấn một giải pháp phần mềm nhân sự chuyên nghiệp tới khách hàng của mình.

Đối tượng hợp tác:

  • Doanh nghiệp tư vấn công nghệ thông tin muốn mở rộng sản phẩm
  • Doanh nghiệp tư vấn và làm nhân sự dịch vụ
  • Doanh nghiệp kinh doanh máy chấm công, giải pháp an ninh cho doanh nghiệp
  • Các chuyên gia tư vấn quản trị nhân sự và quản trị doanh nghiệp

Với một sản phẩm chất lượng, hiện đại và phù hợp với tất cả các mô hình quản lý nhân sự, chúng tôi tin tưởng mang lại một bộ sản phẩm chất lượng cao để bạn phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi, hay để lại thông tin theo form bên dưới, chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

Phát triển sự nghiệp kinh doanh của bạn với sản phẩm chất lượng cao (xem chi tiết phần mềm) của chúng tôi.