Sử dụng hệ thống nhân sự tính lương trong ngành vận tải giúp Công ty Đa Phương Thức phát huy tốt vai trò hỗ trợ cán bộ quản lý, luôn cập nhật kịp thời các thông tư nghị định mới.

Dự án triển khai và vận hành hệ thống nhân sự tính lương được công ty số 1 Việt Nam về vận tải siêu trường, siêu trọng Vietranstimex khởi xướng bắt đầu tại các trụ sở từ Bắc vào Nam ( Hà Nội tới Cần Thơ).

Dự án nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn sâu sát từ đội ngũ triển khai chuyên nghiệp của Sài Gòn Tâm Điểm và sự phối hợp chặt chẽ từ Công ty Đa Phương Thức trong công tác triển khai áp dụng đến các trụ sở công ty.

Phần mềm cung cấp cho công ty một ngân hàng tính năng phong phú, gồm: theo dõi thông tin ngạch bậc lương theo đổi theo từng thời kỳ cũng như việc áp dụng ngạch bậc cho cán bộ công nhân viên, chấm công theo ngày linh hoạt đáp ứng luồng thông tin từ nhiều chi nhánh khác nhau mở rộng quản lý lâu dài của Vietranstimex.

Từ đó, phát triển thành công trong công tác hệ thống tính nhiều bảng lương – các chế độ dành cho nhân viên, quản lý hồ sơ nhân sự, thực hiện tính toán lương cho nhiều nhóm nhân viên với các điều khoản và cách tính khác nhau – kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Vietranstimex còn ứng dụng chức năng Cổng thông tin nhân viên Web-portal là cánh tay nối dài của phòng nhân sự giúp cải thiện việc tra cứu và cập nhật thông tin nhân viên ở nhiều nơi và các chi nhánh về phòng nhân sự nhanh chóng và chính xác.

Nghiệm thu dự án phần mềm quản lý nhân sự công ty Vietranstimex