Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị GOLF

Mô hình: Nhà máy sản xuất

Trang web: www.aldila.com

Đặt trụ sở sản xuất tại KCN VSIP với trên 800 cán bộ công nhân viên, là một công ty vốn đầu tư 100% của Mỹ với nhà máy sản xuất thiết bị ngành Golf hiện đại, sử dụng phần mềm để quản lý hoạt động nhân sự toàn nhà máy. Áp dụng chấm công qua hệ thống máy vân tay, xử lý và tự động nhận dạng ca làm việc.

logo_KH_ALDILA3