Phần mềm nhân sự hỗ trợ tối đa người dùng thực hiện công việc nghiệp vụ, là công cụ để nhà quản trị và các bộ phận liên quan tương tác công việc với phòng nhân sự.

Phần mềm chạy 100% trên nền tảng web ứng dụng, có thể chạy Online hoặc chạy Local (LAN) mà không cần cài đặt cho các máy con, phần mềm Online và chạy chạy trên trình duyệt thông minh HTML5, tạo ra sự thuận lợi cho doanh nghiệp làm việc mọi lúc mọi nơi, và bạn làm chủ hệ thống, nhưng vẫn đảm bảo an toàn với các chứng chỉ bảo mật, tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu mà phân mềm cung cấp trong giải pháp

Tiện lợi và nâng cao hiệu quả quản lý

Phần mềm nhân sự

An toàn và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ

Thông minh và gần gũi hơn

Dễ dàng nói lên tiếng nói của bạn

Công nghệ hiện đại

Đăng ký tư vấn miễn phí

    Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
    Chức năng chấm công Attendance
    Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất
    Những điểm khác biệt phần mềm CoreHRM