Công ty sản xuất Kim cương tại Việt Nam thuộc tập đoàn Tiffani & Co. Là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm đá quý, kim cương hàng đầu thế giới, hệ thống nhà máy của công ty trên khắp các quốc gia như Bỉ, Việt Nam, Canada, Boswana, Nam Phi. Tập đoàn có văn phòng trụ sở đặt tại New York, USA.

Sử dụng phần mềm nhân sự để quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, quản lý chấm công qua hệ thống máy quản lý ra vào và áp dụng để tính lương cho toàn bộ văn phòng và nhà máy Việt Nam.

laurelton