Khách hàng sử dụng phần mềm nhân sự cho tất cả các chi nhánh từ Bắc vào Nam.

Các chức năng đầy đủ của một phần mềm nhân sự được Viettranstimex ứng dụng trong nhiều năm nay và luôn được cập nhật phù hợp với sự phát triển và thay đổi của nghiệp vụ quản trị nhân sự.

VIETRANSTIMEX logo

Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức (Viettranstimex)