Thuế, Chính sách

3 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHYT NĂM 2021

Tháng 3/2021 tới đây là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 27/2020/TT-BYT và Thông tư 30/2020/TT-BYT. Theo đó, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được áp dụng từ tháng 3 này. 1/ [...]

2021-03-11T13:40:23+07:00
Load More Posts
Go to Top