Thuế, Chính sách

Không đóng BHXH, cả người lao động và doanh nghiệp…

Tham gia bảo hiểm xã hội vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của người lao động. Thế nhưng, vẫn có trường hợp người lao động và doanh nghiệp cố tình không đóng. Trong trường hợp này, người lao động và doanh nghiệp bị phạt thế nào? Mức phạt […]

→ Chi tiết

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực…

Từ giữa tháng 8-2018, một số chính sách Lao động – Tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực

→ Chi tiết

Chính sách mới NLĐ cần biết kể từ 1-1-2018

Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng; vùng II: 3.530.000 đồng/tháng; vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

→ Chi tiết

Nhận 20 triệu 'lương gross' hay 18 triệu 'lương net'…

Một điều người đi làm luôn trông đợi chính là tiền lương vào cuối tháng.

→ Chi tiết

Đề xuất 2 phương án tăng mức đóng BHYT

BHXH Việt Nam cho biết có 2 phương án đang được Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh

→ Chi tiết

BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài không…

Bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài tại Việt Nam có dễ?

→ Chi tiết

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Phải bám sát đời…

Nhiều ý kiến góp ý, đề xuất sát sườn với thực tế đời sống người lao động (NLĐ)

→ Chi tiết

Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm

Theo đó, thay vì đề xuất nâng giờ làm thêm lên 600 giờ/năm như dự thảo lần 1, dự thảo

→ Chi tiết

CÔNG VĂN 1388/TB-ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 01/05/2016

Bảo hiểm xã hội thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở

→ Chi tiết

Quy định mới về thời gian làm thêm giờ đối…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 54 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất

→ Chi tiết

Công văn và thông tư thuế tháng 11 năm 2015

Sau khi kiểm tra, nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp

→ Chi tiết

Công văn và thông tư thuế tháng 10 năm 2015

Công văn số 4209/TCT-DNL ngày 12/10/2015 về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định

→ Chi tiếtphần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công