Thuế, Chính sách

Hướng dẫn cách tính thuế tncn 2022

Nói về cách tính thuế tncn 2022, chúng ta cần hiểu đúng và đủ những phần quan trọng về xác định thu nhập cá nhân và các khoản được giảm trừ trước khi áp dụng tính thuế. Thời điểm [...]

Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Lao Động Mới Nhất 2021

Quản lý lao động là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có chính sách sử dụng nhân lực hiệu quả. Từ ngày 01/02/2021, mẫu báo cáo sử dụng lao động thực hiện theo mẫu  01/PLI ban hành tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP. [...]

3 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHYT NĂM 2021

Tháng 3/2021 tới đây là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 27/2020/TT-BYT và Thông tư 30/2020/TT-BYT. Theo đó, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ được áp dụng từ tháng 3 này. 1/ [...]

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Rất nhiều cá nhân phải đóng thuế TNCN nhưng đều không nắm rõ cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021 như thế nào. Để tính thuế TNCN 2020-2021, mọi người cần quan tâm đến Thông tư 111/2013/TT-BTC [...]

Load More Posts
Go to Top