Phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Nắm bắt được nhu cầu quản lý trong công tác tổng hợp thông tin và khai báo BHXH hàng tháng, hàng kỳ cũng như nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, Saigonpoint đã xây dựng phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội (BHXH) trong hệ thống phần mềm nhân sự Core HRM với các đặc tính nổi bật sau:

  • Cấu hình dữ liệu đóng BHXH

Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mà có các mức đóng BHXH khác nhau, cũng như tuỳ theo từng thời điểm áp dụng sẽ có các mức nộp khác nhau, do đó Phân hệ Khai báo BHXH cho phép bạn:

Chọn mức lương cơ bản nào là mức để đóng BHXH phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp đó.

Thiết lập các thông số báo cáo như ngày báo cáo lao động tăng, giảm hay mốc ngày trả thẻ BHYT, …

Thiết lập chi tiết các khoản nộp BHXH theo từng thời điểm áp dụng do cơ quan quản lý BHXH ban hành

Chủ động khai báo các loại ngày công nào được tính trợ cấp BHXH như là loại công nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau tai nạn lao động, …

  • Quản lý thông tin số sổ BHXH trong phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội

Quản lý và theo dõi đầy đủ thông chi tiết số sổ BHXH của từng nhân viên, hệ thống còn cho phép bạn cập nhật thông tin đã lưu trữ trong hồ sơ nhân viên sang để tiết kiệm thời gian và tránh sai sót khi nhập liệu thông tin nhân viên nhiều lần.

  • Theo dõi chi tiết Quá trình đóng BHXH

Hệ thống theo dõi cho phép bạn theo dõi đầy đủ các quá trình như là:

Quá trình đóng BHXH tại công ty: bắt đầu thời điểm một nhân viên vào công ty, khi bạn lập mẫu báo cáo 03a-THB, phần mềm tự động thêm vào để ghi nhận đầy đủ.

Quá trình thay đổi Phiếu Khám chữa bệnh: theo dõi việc thay đổi phiếu khám chữa bệnh, và khi lập các báo cáo liên quan phần mềm sẽ kiểm tra tình trạng trả thẻ hay không trả thẻ căn cứ vào ngày trả thẻ, và tính phạt.

Quá trình đóng BHXH trước khi nhân viên đó vào công ty cũng được theo dõi, đầy đủ và chi tiết.

  • Tổng hợp dữ liệu khai báo BHXH từ các chức năng khác

Bạn không cần phải nhớ đâu đó hoặc phải thường xuyên theo dõi, cập nhật từ các đồng nghiệp khác những thông tin nhân sự biến động như nhân viên nghỉ việc, nhân viên nghỉ thai sản hay các hợp đồng vừa ký mới, … mà giờ đây hệ thống sẽ tự động lấy lên các nhân viên trong các trường hợp cần khai báo một cách đầy đủ và chính xác nhất, bạn chỉ cần quyết định khai báo trường hợp cần thiết vào mẫu quy định.

  • Đa dạng việc quản lý các chính sách BHXH khác

Quản lý dữ liệu danh sách nhân viên thai sản, kế hoạch hoá gia đình, nhân viên nghỉ ốm đau, tại nạn lao động,…một cách đầy đủ và còn chính xác nhất thông qua chức năng liên đới từ màn hình chấm công, nếu bên chấm công có chấm các loại công tương ứng với qui định chấm công của Chính sách BHXH và việc qui định loại công nào tương ứng với loại chính sách nào đã được bạn định nghĩa chi tiết trong phần Cấu hình BHXH.

Vậy là từ đây, bạn chỉ cần theo dõi đầy đủ các thông tin đầu vào, Phân hệ khai báo BHXHX của  Core HRM sẽ hỗ trợ bạn bằng cách tự động lấy danh sách nhân viên để đưa ra các trường hợp cần khai báo và kèm với các mẫu báo cáo được cập nhật mới nhất do bạn tự định nghĩa. Thế là hàng tháng, bạn đã dễ dàng và nhanh chóng có được các báo cáo đầy đủ, chính xác và chỉ việc in ra và nộp.
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công