Tổng quan về phần mềm kê khai BHXH

Nắm bắt được nhu cầu quản lý trong công tác tổng hợp thông tin và khai báo BHXH hàng tháng, hàng kỳ cũng như nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, Saigonpoint đã xây dựng phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội (BHXH) trong hệ thống phần mềm nhân sự Core HRM với các đặc tính nổi bật sau:

  • Cấu hình dữ liệu đóng BHXH

  • Quản lý thông tin số sổ BHXH trong phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

  • Theo dõi chi tiết Quá trình đóng BHXH

  • Tổng hợp dữ liệu khai báo BHXH từ các chức năng khác

  • Đa dạng việc quản lý các chính sách BHXH khác

Các tính năng nổi bật

Đăng ký tư vấn miễn phí

  • Vậy là từ đây, bạn chỉ cần theo dõi đầy đủ các thông tin đầu vào, Phân hệ khai báo BHXHX của Core HRM sẽ hỗ trợ bạn bằng cách tự động lấy danh sách nhân viên để đưa ra các trường hợp cần khai báo và kèm với các mẫu báo cáo được cập nhật mới nhất do bạn tự định nghĩa. Thế là hàng tháng, bạn đã dễ dàng và nhanh chóng có được các báo cáo đầy đủ, chính xác và chỉ việc in ra và nộp.

PHẦN MỀM KHÁC